Hướng dẫn đăng ký và cài đặt chứng chỉ SSL Free cho website

Hướng dẫn đăng ký và cài đặt chứng chỉ SSL Free cho website. Với website có chứng chí SSL sẽ giúp link website đẹp hơn. Và thể hiện chữ bảo mật giúp khách hàng tin cậy truy cập hơn. Đặc biệt hỗ trợ tăng hạng cho SEO Keyword 2020.