Chương trình “Tư vấn hướng nghiệp” "Hiểu mình - Hiểu nghề - Sáng tương lai" cho học sinh năm học 2017 - 2018 tại trường THPT Nam Sách II. - Với sự góp mặt của Diễn giả, chuyên gia tâm lý, TS. Huỳnh Anh Bình - Giám đốc Trung tâm hướng nghiệp và bồi dưõng kỹ năng sống, giá trị sống TP. Hồ Chí Minh